8 عنوان کتاب جدید توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به چاپ رسید

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

10 اسفند 1394

8 عنوان کتاب جدید توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به چاپ رسید

چهار عنوان کتاب جدید و چهار مجموعه از نشست های علمی، مطالعات تطبیقی و گزارش پژوهشی توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه جهت استفاده قضات، حقوقدانان و جامعه علمی کشور منتشر شد.

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، چهار جلد کتاب با عناوین کتاب "پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران" تالیف دکتر غلامحسین کوشکی، کتاب "نقد نگارش آرای قضایی" تالیف دکتر محمدرضا خسروی و کتاب "هزینه خدمات قضایی" تالیف شهین جعفری توسط پژوهشگاه قوه قضاییه و کتاب "آشنایی با جرم پولشویی" تالیف محمدرضا ساکی به همت مرکز آموزش قوه قضاییه منتشر شده است.

همچنین از مجموعه کتاب های منتشر شده دو عنوان گزارش نشست علمی با موضوع "بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران؛ موضوع اصل 142 قانون اساسی" و کتاب "معیارهای تمایز قرارداد اداری از سایر قراردادها و مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به آن (در حقوق ایران و فرانسه)" می باشد.

از دیگر عناوین منتشر شده در پژوهشگاه قوه قضاییه، مطالعات "بررسی تطبیقی اصلاحات قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون" و گزارش پژوهشی "امکان سنجی ضمانت اجراهای نوین در دیوان عدالت اداری" می باشد.

 

  • منبع : http://www.dadiran.ir/
10 فروردین 1396
سعید تقی نژاد

کتاب چگونه دادخواست بنویسیم؟ چگونه شکواییه تنظیم کنیم؟ پاسخ