همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

24 آبان 1395
نشست «بوم زدایی در حقوق بین الملل»

نشست «بوم زدایی در حقوق بین الملل»

گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق قم برگزار می کند

داتیکان: گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق قم سومین جلسه كرسی هاي ترويجي در دانشكده حقوق را با عنوان بوم زدایی در حقوق بین الملل برگزار می کند.

 به گزارش داتیکان این نشست در روز چهارشنبه 26 آبانماه 95 دز ساعت 30/12 الی 14 برگزار می شود. در این جلسه سخنرانانی همچون دكتر علی مشهدی( دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم)، دكتر محسن قدیر (استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم) ، دكتر سيد یاسر ضیایی( استاديار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم) و دكتر محمد خلیل صالحی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم ) حضور دارند.

مكان: تالار اندیشه دانشکده حقوق دانشگاه قم

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان