همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

29 آبان 1395
نشست «عملکرد، نقش و جایگاه دیوان بین المللی حقوق دریاها »

نشست «عملکرد، نقش و جایگاه دیوان بین المللی حقوق دریاها »

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی برگزار می نماید:

داتیکان: نشست تخصصی عملکرد، نقش و جایگاه دیوان بین المللی حقوق دریاها با حضور "دکتر جین هیون پایک"( قاضی دیوان بین المللی حقوق دریاها و رییس انجمن آسیایی حقوق بین الملل) در دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

این نشست روز دوشنبه 1 آذر ماه 1395 از ساعت 30/9 دقیقه الی 12 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار می شود.

مکان: تهران، خیابان شهید مفتح، دانشگاه خوارزمی، سالن علوم

 

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان