تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

17 اسفند 1394
کلیات لایحه اصلاح قانون نحوه جبران خسارات کارکنان محیط‌زیست تصویب شد

کلیات لایحه اصلاح قانون نحوه جبران خسارات کارکنان محیط‌زیست تصویب شد

در نشست علنی امروز مجلس، نمایندگان کلیات اصلاح قانون نحوه جبران خسارات کارکنان محیط زیست را تصویب کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون نحوه جبران خسارات کارکنان محیط‌زیست موافقت کردند. 

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 17 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون نحوه جبران خسارات کارکنان محیط‌زیست با 99 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان ماده واحده این لایحه را نیز با 101 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده واحده این لایحه؛ قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت میحط‌ زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی مصوب 12 بهمن 1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1-  در ماده واحده بعد از عبارت "متصدیان کشف" عبارت "و مخبران" اضافه می‌شود و عبارت "و همچنین افرادی که وظایف آنها ارتباط مستقیم با موضوعات فوق‌الذکر را ندارد" حذف می‌گردد.

2- متن تبصره ذیل قانون به این شرح اصلاح می‌گردد:

تبصره: نحوه و میزان پرداخت به کارکنان مربوط و مخبران در صورتی که قابل رسیدگی توسط دستگاه‌های نظارتی باشد و همچنین نحوه و میزان پرداخت حق کشف، خسارت و دیه پرداختی به مخبرانی که رابطه استخدامی با سازمان حفاظت محیط‌زیست ندارند از محل اعتبارات قانون، تابع آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

  • منبع : www.parliran.ir