حقوق بین الملل حقوق بین الملل

15 آذر 1395
تلاش دادگاه مصر، برای بازپس گرفتن جزایر تیران و صنافیر

تلاش دادگاه مصر، برای بازپس گرفتن جزایر تیران و صنافیر

مشکلات و بحران اقتصادی مصر باعث شد تا قاهره سال گذشته این دو جزیره را به ریاض واگذار کند

داتیکان: دادگاه عالی اداری مصر امروز (دوشنبه) جلسه بررسی به درخواست تجدیدنظر درباره ابطال توافقنامه واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان را برگزار کرد.

به گزارش داتیکان به نقل از ایرنا، پایگاه خبری بوابه الفجر امروز دوشنبه گزارش داد، دادگاه عالی مصر در جلسه گذشته به منظور ارائه مستندات حکم به بطلان واگذاری دو جزیره مصری به عربستان را به تاخیر انداخت.

دادگاه عالی مصر از هیات مسائل کشوری خواسته بود که نسخه اصلی از نقشه سال 1906 را که درباره مالکیت مصر درباره دو جزیره تیران و صنافیر است، به این دادگاه ارائه دهد.

دادگاه اداری مصر در ژوئن گذشته در حکمی غیرنهایی به بطلان توافقنامه واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر رای داد، ولی هیات مسائل کشوری مصر که نماینده دولت این کشور است، خواستار تجدید نظر در برابر دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی اداری مصر شد.

مشکلات و بحران اقتصادی مصر باعث شد تا قاهره سال گذشته این دو جزیره را بر اساس طرح بازترسیم مرزهای مشترک با عربستان، به ریاض واگذار کند، اما دادگاه شعبه یکم دیوان اداری مصر، ژوئن گذشته این واگذاری را باطل و مالکیت جزایر را مصری دانست.

امضای توافقنامه واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان، واکنش مخالفان عبدالفتاج السیسی و دولت وی را در پی داشت و تعدادی از فعالان مصری و احزاب سیاسی تظاهراتی را در مخالفت با این اقدام برگزار کردند و تعدادی از وکیلان مصری نیز با ارائه دادخواست به دادگاه عالی مصر خواستار ابطال توافقنامه مذکور شدند.

  • منبع : http://www.irna.ir/