حقوق بین الملل حقوق بین الملل

18 اسفند 1394
ایران و چین برای مبارزه با فساد اداری و مالی سند مشترک امضا کردند

ایران و چین برای مبارزه با فساد اداری و مالی سند مشترک امضا کردند

در حاشیه هجدهمین نشست هیأت مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی در توکیو، ایران و چین در خصوص مسالئ مربوط به بازرسی به توافقاتی دست یافتند.

روابط عموی سازمان بازرسی کل کشور خبر از توافق در برخی مسائل مربوط به بازرسی و مبارزه با فسادهای اداری و مالی میان ایران و چین داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در هجدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن آمبودزمان آسیا در توکیو حضور یافته، وی در این نشست دیدار و گفتگویی با قائم مقام وزارت نظارت و بازرسی جمهوری خلق چین  انجام داد و در خصوص مسائل مربوط به نظارت و جلوگیری از بروز فساد مباحث مهمی را مطرح کردند.

  این دیدار که در حاشیه برگزاری هجدهمین نشست اعضاء جدید هیأت مدیره انجمن آمبودزمان آسیاسی صورت گرفت زمینه توافق میان دو کشور ایران و چین در مسائل مربوط به بازرسی را فراهم کرد.

در این دیدار؛ ایران و چین در مورد ارائه برنامه اقدام عملی برای سال آینده،  ازجمله تبادل بازرسان و کارشناسان نظارت و بازرسی دو کشور و کسب تجربیات از یکدیگر در حوزه‌های پیشگیری از فساد و مقابله با سوء جریانات اداری و مالی و مباحث آمبودزمانی برنامه‌ریزی کردند.

لازم به ذکر است که همزمان با سفر چندی پیش رئیس‌جمهوری خلق چین به تهران؛ سند یادداشت تفاهم همکاری سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران با وزارت نظارت جمهوری خلق چین، به امضاء رسید. در این سند، طرفین در خصوص تبادل تجربیات؛ تبادل کارشناس و برگزاری دوره‌های علمی و آموزشی مشترک در خصوص مباحث پیشگیری از فساد، مقابله با سوء جریانات اداری و مالی و سازوکارهای رسیدگی به شکایات مردمی به توافق رسیدند.

گفتنی است ریاست هیأت ایرانی در این نشست را قاضی سراج رئیس کل بازرسی کشور بر عهده داشتند.

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان