استخدام حقوقی استخدام حقوقی

25 اسفند 1394
استخدامی 25 اسفند 94

استخدامی 25 اسفند 94

استخدامی های حقوقی امروز را در حوزه های مختلف در این بخش ببینید

استخدام وکیل


  وکیل

به وکیل جهت همکاری با موسسه حقوقی , نیازمندیم 
(ونک) 86084694-021


  استخدام وکیل خانم در خمینی شهر

وکیل دادگستری خانم ماده ۱۸۷ با مجوز نصب تابلو در منطقه خمینی شهر جهت همکاری استخدام می نماییم.

تلفن: ۳۳۶۰۴۷۶۹- ۰۹۱۲۱۸۱۸۱۸۴


  استخدام وکیل در تهران

وکیل پایه یک ، کارآموزوکالت , ومدیرداخلی دفتروکالت نیازمندیم
۰۹۱۲۱۴۴۳۲۶۶- ۷۷۸۷۱۱۶۶


 

کارآموز وکالت


 کارآموز وکالت

به کارآموز وکالت جهت همکاری با موسسه حقوقی , نیازمندیم 
(ونک) 86084694-021


 

کارشناس، کارشناس ارشد، دکتری حقوق


 دکتر یا کارشناس ارشد حقوق

به دکتر یا کارشناس ارشد حقوق جهت مشاوره پاره وقت در تهران نیازمندیم.

تلفن : ۵۵۲۱۷۶۶۸شهر ری


 

 

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان