انتشار جلد اول کتاب

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

27 بهمن 1394

انتشار جلد اول کتاب

انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان جلد اول از مجموعه کتاب های " اصول قانون اساسی در پرتو نظارت شورای نگهبان" را منتشر کرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، اين كتاب اولين جلد از مجموعه‌ي‌ "اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان" است. جلد اول اين مجموعه مشتمل بر نظرات شوراي نگهبان مستند به اصول اول تا پنجاه و پنجم قانون اساسي از سال 1359 تا 1394 را در بر می گیرد و جلدهاي بعدي آن، به توفيق الهي در آينده‌اي نزديك منتشر خواهد شد.

در اين مجموعه، تلاش شده تا كليه‌ي نظراتي كه از سوي شوراي نگهبان از ابتداي تشكيل اين نهاد تاكنون صادر شده است، بر اساس مستند قانون اساسيِ مربوط به آن نظر، دسته‌بندي شده و به جامعه‌ي علمي كشور تقديم شود. بر اين اساس، در اين مجموعه، پس از ذكر هر يك از اصول قانون اساسي، مجموعه نظرات شوراي نگهبان كه با استناد به اصل مزبور صادر شده است در قالب پنج بخش كلّي به ترتيب زير ذكر شده‌اند:

الف) نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي؛
ب) نظرات شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه‏هاي مصوب هيئت وزيران؛
ج) نظرات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان؛
د) نظرات شوراي نگهبان در پاسخ به استعلامات اشخاص حقيقي و حقوقي؛
ه‍‏) تذكرهاي ارشادي و قانوني شوراي نگهبان.

تحقيق و تدوين اين كتاب توسط آقايان محمد فتحي و كاظم كوهي اصفهاني انجام شده و در 835 صفحه با قيمت 45000 تومان توسط انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان منتشر شده و به جامعه علمي و علاقه‌مندان به آشنايي بيشتر با نظرات شوراي نگهبان تقديم مي‌شود.


براي مشاهده فهرست و مقدمه كتاب و همچنين تهيه آن به این سایت www.shora-rc.ir   مراجعه فرمایید.

  • منبع : سایت شورای نگهبان

اخبار مرتبط