حقوق بین الملل حقوق بین الملل

23 اردیبهشت 1396
قوانین پول محور آمریکایی و رسوایی خطوط هوایی

قوانین پول محور آمریکایی و رسوایی خطوط هوایی

قوانین آمریکا فروش افزون برگنجایش در پرواز های هوایی را مجاز شناخته است 

 داتیکان: یکی از تبعات اخلاق حاکم برقانونمندی های اجتماعی آمریکا که درآن سودآوری های مالی معیار همه ارزش ها شناخته می شود معضلات و مشکلاتی است که مسافران هوایی دراین کشور همواره با آن روبرو بوده اند و این اجحاف ها تاکنون صرفا باعذرخواهی های گاه و بی گاه و یا دادن حق السکوت به برخی مسافران به بوته فراموشی سپرده شده اند.به گزارش ایرنا، ماه آوریل امسال شاهد حوادث متعددی در رابطه با مشکلات مسافران آمریکایی بدلیل قوانین و مقررات غیر منصفانه خطوط هوایی در این کشور بوده و این حوادث یکبار دیگر موضوع مقررات سودجویانه شرکت های هوایی و اثرات این مقررات بر زندگی مردم این کشور را بر سر زبان ها انداخته است.
در روزهشتم ماه آوریل خدمه پرواز در یکی از پرواز های خط هوایی یونایتد ایرلاینز مسافری را بدلیل کمبود صندلی خالی به زور از هواپیما پیاده کردند و معلوم شد که آژانس ها ی این خط هوایی بیش از گنجایش هواپیما به مسافران بلیط فروخته بودند و قرعه محرومیت از سفر به نام این مسافر خورده شده است.
ضبط تصویری این حادثه در حالی که خدمه هواپیما این مسافر آسیایی الاصل را کشان کشان بر کف هواپیما به بیرون می بردند جنجال برانگیز شد ودرپی واکنش های گسترده نسبت به این حادثه روشن شد که قوانین آمریکا فروش افزون برگنجایش در پرواز های هوایی را مجاز شناخته است و توجیه این قانون این است که شرکت های هوایی ناگزیرند با این کار خود را آماده کنند تا در صورتی که برخی از مسافران در آخرین لحظه تصمیم خود را عوض کرده و پرواز خود را لغو کرده اند مجبور به ادامه پرواز با صندلی های خالی نباشند.
در27 آوریل به دلیل جلوگیری خدمه یکی دیگر از پرواز های دلتا از مسافری که قبل از پرواز قصد استفاده از دستشوئی هواپیما را داشت مسافر ناگزیر از استفاده از یک لیوان برای این کار شد و این حادثه نیز با آب و تاب فراوان در رسانه های کشور انعکاس پیدا کرد.
درچهارم ماه می یعنی دو روز بعد ازفراخوان صاحبان شرکت های هوایی برای پاسخگویی به کنگره آمریکا خدمه پرواز هواپیمای دیگری ازهمین خط هوایی خانواده ای را که حاضر نشدند صندلی خریداری شده خود را به مسافر دیگری بدهند و کودک خرد سال خود را روی آن نشاندند از هواپیما بیرون انداخته شدند.
وقوع پی درپی این حوادث درفاصله کمتر از یک ماه ، حکایت از فشار شرکت های هوایی برمسافران به دلیل اضطراب و نگرانی صاحبان شرکت های مسافرتی است که بار دیگرخشم و عصبانیت مسافران آمریکایی را نسبت به این شرکت ها برانگیخته و موجب بی رغبتی آن ها به مسافرت با این شرکت ها شده است .
همین حوادث قانونگذاران آمریکایی را وادار به دخالت در این جنجال ها کرد و کنگره آمریکا در روز دوم ماه می در پی جنجال ها و نارضایتی های روبه تزاید مردم، شماری از مدیران و صاحبان شرکت های مسافرت هوایی را احضار کرد و به آن گفت که در صورت کوتاهی در رفع نارسایی های خدماتی که به نارضایی مردم منجر شده عواقب بدی در انتظار آن ها خواهد بود.
درهمین نشست بیل شوستر سرپرست کمیته حمل و نقل مجلس نمایندگان آمریکا خطاب به این مدیران گفت:از این فرصت استفاده کنید وگرنه ما به سراغ تان خواهیم آمد و این برای حالتان خوش نخواهد آمد.
طبعا این اخطار مبهم و شبهه بر انگیز که بدرستی روشن نیست چه هدفی را دنبال می کند مسئولین شرکت های مذکوررا به عذر خواهی از مسافران وادار کرد اما کوچکترین تغییری در سیاست ها و مقررات دست و پاگیر این شرکت ها که به آن ها اجازه بیرون انداختن مسافران از هواپیما را در صورت کمبود صندلی می دهد بوجود نیاورد.
همین کنگره آمریکا است که در سال 1940 صرفا به منظور سود رسانی بیشتر به شرکت های هوایی با تصویب لایحه ای به این شرکت ها اجازه داده است تا در صورت نیاز به فروختن بلیط های پرواز بیش از گنجایش هواپیماها اقدام کنند.
توجیه این قانون این است که مسافران آمریکایی ممکن است در آخرین لحظات تصمیم خود به مسافرت را عوض کنند و موجب بشوند که هواپیماها با صندلی های خالی پرواز کنند و به همین دلیل آن ها می توانند با فروختن بلیط های اضافی خود را برای پر کردن صندلی ها در صورت نیامدن مسافران دیگر به فرودگاه آماده کنند.
این قانون در حالی که توانسته است از زیان های مالی و کاهش منافع شرکت های مسافرتی جلوگیری کند تا کنون مشکلات و درد سر های زیادی را برای مسافرانی که در چنین شرایطی مجبور به ترک هواپیما شده اند بوجود آورده است.
برای مثال مردی که در روز هشتم آوریل به همین دلیل کشان کشان از هواپیمای شرکت یونایتد به بیرون رانده شده بود ظاهرا پزشکی بوده است که برای شرکت در یک سمینار سفر می کرده و این اقدام خدمه پرواز و جراحات وارده براو سبب شد که در نهایت این شرکت علاوه بر عذر خواهی از او در پی شکایت وکیل مدافع این شخص مبالغ قابل ملاحظه ای غرامت به او پرداخت کند.
ویا خانواده ای که بیرون انداختن آن ها از هواپیما موجب دوری از فرزند دیگرشان و مشکلات روانی برای آن ها شده بود ویا زنی که درست روز بعد از این حادثه دکتر مسافر هواپیمای شرکت یونایتد هنگام پرواز با یکی دیگر از هواپیما های این شرکت بدلیل ممانعت خدمه پرواز از استفاده از توالت های هواپیما وادار به استفاده از یک لیوان برای این کار شده بود جنجال های گسترده ای را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی براه انداخت.
البته در نهایت شرکت مذکور وقوع چنین حادثه ای را تکذیب کرد و مسافر قادر به گرفتن غرامتی در این رابطه نشد اما انتشار این حادثه از طریق شبکه های مجازی تاثیر زیادی در بی اعتبار کردن این شرکت و جلب توجه بیشتر مردم به مشکلات ناشی از پرواز با این شرکت ها گذاشت.
درنهایت موضوع اجحاف ها و زورگویی های شرکت های غول پیکر هواپیمایی به مسافران آمریکایی و غیر آمریکایی موضوعی نیست که بشود بسادگی امیدی به حل آن داشت و دلیل عمده آن حاکمیت قوانینی است که در این کشور اولویت را بر سودرسانی های بیشتر به شرکت های غول پیکری نظیر این شرکت ها گذاشته است و تا زمانی که اخلاق حاکم بر نظام قانونگذاری و بطور کلی تر بر همه جامعه آمریکا یک نظام اخلاقی مدافع محوریت پول بعنوان معیار همه ارزش ها باقی بماند جز این انتظاری نمی توان داشت.

  • منبع :

اخبار مرتبط