پژوهش حقوق کیفری

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

27 بهمن 1394

پژوهش حقوق کیفری

سال سوم، شماره 11، تابستان 1394

مشخصات:

پژوهش حقوق کیفری

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 

ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی  

قطع: کتابی 

دوره انتشار: فصلنامه 

وابسته به: دانشگاه علامه طباطبایی  

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی  

مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان

سر دبیر: منصور جباري

تلفن: 44737615-021  

دورنگار: 44737588-021 

ایمیل: mpaseban hotmail.com 


سال سوم، شماره 11، تابستان 1394

فهرست:

- مفهوم قدرت در جامعه شناسي كيفري 
عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي ، سيد محمد جواد ساداتي    صص 9-38

- ساز و كارهاي رسيدگي به ادعاي بي گناهيِ محكومان: مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ايران، آمريكا و انگلستان 
محمد فرجيها ، جمشيد غلاملو    صص 39-62

- قلمروِ كيفري در رسيدگي هاي انضباطي پليس ايران 
علي افراسيابي ، عادل ساريخاني    صص 63-83

- نظريه خنثي سازي جرم و ارتباط آن با عدالت ترميمي
اسمعيل رحيمي نژاد ، مهدي آقاياري ، غلامرضا قلي پور    صص 85-112

- نسل سوم محاكم كيفري بين المللي؛ دستاوردها، هنجارها و چالش ها 
شهلا معظمي ، پيمان نماميان    صص 113-146

- نقش جنسيت مونث در ارتكاب و پيشگيري از جرايم جنسي 
سيد حسين حسيني ، صادق صفري    صص 147-167

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان