تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

27 آذر 1397
مجازات عدم اعلام مشخصات استفاده کنندگان از دستگاه‌های کارتخوان به سازمان امور مالیاتی

مجازات عدم اعلام مشخصات استفاده کنندگان از دستگاه‌های کارتخوان به سازمان امور مالیاتی

تخلف از این حکم موجب مجازات درجه 6 می‌شود

  • منبع : http://www.icana.ir