تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

2 اردیبهشت 1398
کتاب : راهنمای نگارش رای داوری

کتاب : راهنمای نگارش رای داوری

انتشارات جنگل منتشر کرد  

انتشارات جنگل کتاب عنوان کتاب: راهنمای نگارش رای داوری  را به قلم فرهاد پیری منتشر کرد

مباحث مورد بررسی در این کتاب:

دفتر اول: اصول و مبانی آرای داوری در نظام حقوقی ایران

دفتر دوم: نگارش رای داوری

 

  • منبع : www.datikan.com