رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

24 اردیبهشت 1398
سودجویی از بیماران به چه بهایی

سودجویی از بیماران به چه بهایی

جریمه 2 میلیاردی رئیس بیمارستان سودجو

داتیکان: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: برای رئیس یک بیمارستان دولتی به دلیل ایجاد خدمات مازاد بر احتیاج، حکم جریمه ۲ میلیارد ریالی صادر شده است.

به گزارش داتیکان به نقل از ایسنا، غلامرضا صالحی در رابطه با پرونده تخلف رئیس یک بیمارستان در اصفهان اظهار کرد: پرونده تخلف یک بیمارستان دولتی به اتهام ایجاد خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی از بیماران با گزارش بازرسی کل استان اصفهان در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: با عنایت به بررسی به عمل آمده و دفاعیات غیرموجه مسئولین بیمارستان و نهایتاً تأیید کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تخلف برای شعبه محرز و رئیس بیمارستان متخلف به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

 

  • منبع : www.isna.ir