حرف ناحق حرف ناحق

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه  (قسمت دوم): مهریه نجومی بخشیده شد

خاطرات دفترخانه (قسمت دوم): مهریه نجومی بخشیده شد

پیرمرد بسیار موقر و خوش‌بیان به نظر می‌رسید. گفت عروسش قصد دارد تا مهریه خود را ببخشد

پرویز رضائی

توضیح داد که پسرش دارای مدرک داروسازی است و همسر ایشان یعنی عروس او مدرک مهندسی پزشکی دارد و بخاطر مشغله زیاد نتوانسته اند شخصا مراجعه کنند.

قباله ازدواج را تورقی کردم. بی اختیار چشمم به مهریه خانم افتاد. با اینکه تعداد زیادی از اسناد اینگونه را امضا کرم باورش برای من خصوصا با ظاهر ساده و مذهبی پیرمرد آسان نبود. برای اطمینان بیشتر از آن آقا میزان مهریه را پرسیدم. گفت: "ده کیلو طلا" !

راستش نتوانستم تعجبم را از این مقدار مهریه پنهان کنم. برای همین دوباره سوالم را تکرار کردم. پیرمرد گفت: ما هم وقتی به خواستگاری این خانم رفتیم و پدرشان (اصالتا از عرب های اهل اهواز بودند) این شرط را مطرح کردند خیلی تعجب کردیم. اما وقتی ایشان توضیح دادند که این رسم طائفه است و به هیچ وجه حاضر نیستند برخلاف این رسوم عمل کنند بخاطر تفاهم و علاقه دو جوان چاره ای جز قبول نداشتیم.

جالب اینکه بالا بودن هزینه سند هم موجب نشد تا خانم مهندس از وعده ای که برای بخشش تمام مهریه خود بعد از مراسم ازدواج به همسرش داده بود تخلف کند.

نکته: هزینه تنظیم سند ابراء یعنی بخشیدن مهریه با توجه به میزان مهریه تعیین می‌شود و طبیعتا هرقدر مهریه گرانتر باشد هزینه تنظیم سند بیشتر می‌شود.

  • منبع : www.datikan.com