حقوق بین الملل حقوق بین الملل

3 تیر 1398
مردی که نمیخواست تولد فرزندش را ثبت کند در دیوان عالی انگلستان شکست خورد

مردی که نمیخواست تولد فرزندش را ثبت کند در دیوان عالی انگلستان شکست خورد

یک پدر انگلیسی میگوید که نمیخواهد دولت مستبد این کشور فرزندش را در کنترل خود داشته باشد.

 داتیکان: دیوان عالی انگلستان در یک پرونده عجیب به ضرر مردی رای داد که میخواست تولد فرزندش را از دولت پنهان نگاه دارد.

به گزارش داتیکان به نقل از روزنامه گاردین سازمانی در شهر لندن که در زمینه رفاه کودکان فعالیت میکند از قضات دیوان عالی انگلیس خواست تا به مورد خاص پدر و مادری  رسیدگی کند که حاضر نیستند تولد فرزندشان را در مراجع قانونی ثبت کنند.

قاضی هایدن در مورد این پرونده گفته است که تصمیم این پدر و مادر برای ثبت نکردن تولد فرزندشان ناشی از از اعتقادات غیرعادی پدر در مورد حریم شخصی بوده است. به گفته قاضی مادر کودک حاضر نبود تولد فرزند را ثبت کند ولی مخالفتی هم با این کار نداشت. اما پدر کودک به دادگاه گفته بود: «ما هر کدام بر خودمان حکومت میکنیم و تا زمانی که به دیگران آسیب نرسانیم دولت حق ندارد به ما دستوری بدهد».

به گفته قاضی هایدن این پدر ثبت تولد فرزند را با گرفتن بلیت ورود به یک کشتی که قرار است وارد قیانوس شود مقایسه میکرد و اعتقاد داشت اگر تولد فرزندش را ثبت کند او در کنترل دولتی مستبد و بیرحم قرار میگیرد!

 هایدن به قانون ثبت تولد و مرگ مصوب سال 1953 اشاره کرد که در آن ثبت تولد هر کودکی تا حداکثر 42 روز بعد از تولد الزامی است.

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط