حرف ناحق حرف ناحق

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت پنجم) - ترافیک طلاق در دادگاه خانواده

خاطرات دفترخانه (قسمت پنجم) - ترافیک طلاق در دادگاه خانواده

با اینکه سال ۸۹ عقد کردند ولی از سال ۹۲ آقا، خونه و زندگی را ترک کرده و رفته دنبال یللی تللی و خانم اجبارا مدتی از همان پول پیش خونه شکمش رو سیر کرده و بعدش هم وبال گردن پدر بیچارست!

پرویز رضائی

داتیکان: بخاطر ترک نفقه سه بار حکم جلب سیار برای آقا صادر شده و به گفته خانم: قاضی محکمه قیافه آقا رو که می بینه آن قدر تابلوست که می گه این آقا بدجوری اعتیاد داره. برو فکری به حال خودت بکن!

پس از چند سال رفت و آمد بلاخره رای بدوی صادر شده و با توجه به احراز عسر و حرج زوجه و جوانی ایشان و اثبات ترک انفاق شوهر که هر کدام حسب قانون و به تنهایی برای گرفتن طلاق کافی است و برغم اینکه مطابق شروط ضمن عقد در صوررت ۶ ماه ترک منزل از طرف مرد برای زن حق طلاق ایجاد شده جناب قاضی صدور حکم طلاق رو موکول نموده به بذل (بخشش) ۱۵۰ سکه طلا از ۲۳۰ سکه مهریه! به قول مشهور از کیسه خلیفه بخشیدن!

و حالا که رای صادر شده آقا اعتراض زده پرونده رفته تجدید نظر و تو جلسه اول هم حاضر نشده!

دادگاه جلسه رسیدگی رو برای هشت ماه بعد نوبت زده! خانم مستاصل، به دفتر آمده بود می‌گفت حاضر شدم در مقابل سی میلیون از همه مهریه ام صرفنظر بکنم فقط این آقا اعتراضش رو پس بگیره!

خانم می‌گفت وقتی به طولانی بودن وقت رسیدگی (هشت ماه بعد از جلسه اول) اعتراض کردم گفتند بخاطر اینکه آمار طلاق خیلی بالاست!

  • منبع : www.datikan.com