حرف ناحق حرف ناحق

4 آبان 1398
خاطرات دفترخانه (قسمت دوازدهم)- ازدواج با پسر تراجنسی

خاطرات دفترخانه (قسمت دوازدهم)- ازدواج با پسر تراجنسی

خانم میانسال که بسیار آرام به نظر می‌رسید، قصد مشاوره داشت - یکی از فعالیتهای روزمره من دادن اینگونه مشاوره‌هاست - خودش را معرفی کرد و گفت پسرم قصد ازدواج دارد

پرویز رضایی

داتیکان: خانم میانسال که بسیار آرام به نظر می‌رسید، قصد مشاوره داشت - یکی از فعالیتهای روزمره من دادن اینگونه مشاوره‌هاست - خودش را معرفی کرد و گفت پسرم قصد ازدواج دارد و با دختر مورد علاقه‌اش سالهاست رابطه دوستی دارند.

پرسیدم آیا شما هم در جریان این دوستی بوده‌اید؟ گفت: بله او یک ترنس است. مراحل آخر تطبیق جنسیت خودش را می گذراند. می‌خواستم بدانم اگر خانواده دختر را در جریان وضعیت پسرم قرار ندهیم آیا ممکن است در آینده برای او ایجاد دردسر کنند؟

گفتم: از نظر قانونی خیر. چنانچه دختر خانم به سن رشد رسیده باشد از این حیث مشکلی نیست. گفت: بله دختر خانم 21 سال سن دارد. ضمن اینکه خودش بسیار مشتاق این ازدواج است.

پرسش دیگرش این بود که چه اقدام احتیاطی می تواند انجام دهد تا بعدها مشکلی پیش نیاید. پیشنهاد کردم از دختر خانم خواسته شود تا با تنظیم سند در یکی از دفاتر اسناد رسمی اظهار و اقرار نماید که با علم به تراجنسی بودن همسرش در سابق، اقدام به ازدواج با او کرده است. مادر که معلوم بود با شرایط ویژه فرزندش خوب کنار آمده تشکر کرد و رفت.

  • منبع : www.datikan.com