• ضرب و جرح
  • اینجانب در دزدی از منزل درختر خاله ام، مشارکت داشته‌ام. شاکی و نیروی انتظامی وسایل را از منزل من جمع ووضبط کردن، این در حالی اتفاق افتاد که بنده در منزل نبودم. وقتی به منزل آدم دیدم که نیروی انتظامی توی حیاط منزل من هستند و پس از اعتراض شروع به کتک زدن من کردند که بدنم کامل کبود شده و دنده هایم شکسته است. من چگونه می توان از نیروی انتظامی شکایت کنم ؟
1400/07/01

با سلام. در این خصوص هم می توان مطالبه دیه و ارش (خسارت مالی) نمود و هم به واسطه اینکه نیروهای مورد اشاره در حین انجام وظیفه از اختیارات خود سوءاستفاده کرده اند، در دادگاه نظامی تقاضای مجازات نظامی کرد.

-->