• چک برگشتی
  • من از کسی پول قرض گرفتم ، بهش به همون اندازه چک دادم اما چک هارو تاریخ نزدم. الان اون کسی که بهش چک هارو دادم، چک ها رو خودش تاریخ زده و برده بانک و برگشت زده من میتونم شکایت جعل مطرح کنم ؟
1400/07/01

خیر ، بحث جعل ‌منتفی ست، عموما این طور استنباط میشه که شما با این کار به دارنده چک اختیار دادید که هر زمان مایل بود با درج تاریخ به بانک مراجعه و مبلغ رو وصول کنه و یا گواهی عدم پرداخت دریافت کنه.

-->