• تقسیم ترکه
  • با سلام و عرض ادب پدر ما چند وقتی است که فوت کرده و از ایشان یک خانه پدری باقی مانده است. برادر بزرگم در آن خانه سکونت داره و متأسفانه به هیچ شیوه ای راضی به تخلیه خانه نیست. ما میخواهیم تقسیم ارث کنیم، لطفا بفرمایید که چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
1400/07/01

با سلام. برای تقسیم ابتدا باید درخواست گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف مطرح کنید. سپس بدهی های متوفی و مالیات بر ارث پرداخت شود. پس از آن تقسیم قابل انجام است که می تواند با توافق طرفین صورت گیرد. در خصوص سکونت برادر نیز با توجه به اینکه مالکیت وراث بر ترکه به صورت مشاعی است، می توانید اجرت المثل ایام تصرف را به عنوان یکی از ورثه، به وسیله دعوای حقوقی مطالبه نمایید. همچنین دعوای تصرف عدوانی کیفری هم پیشنهاد می شود که البته احتمال نتیجه فوری در آن پایین در نظر گرفته می شود. اما به عنوان راهکار فوری، ارسال اظهارنامه به طرف و اعلام اینکه ادامه تصرف و در ملک پدری ایشان را ملزم به پرداخت اجرت المثل می نماید، شاید بتواند راهگشا باشد.

-->