• مختومه شدن پرونده
  • باسلام.بیش ازیکسال است که بارای قطعی شعبه تجدیدنظرپرونده ای درواحداجرای احکام دیوان عدالت اداری علیه تامین اجتماعی دارم.یک نامه ویک ابلاغ جهت اجرای حکم به تامین اجتماعی صادرگردیده.موضوع رای تغییرحکم بازنشستگی ومحکومیت-محکومیت مدنی وانجام عمل معین میباشد.اماچندروزپیش درسامانه مشاهده کردم طی نامه شماره....مختومه شدن پرونده به دلیل اجرای حکم.وپرونده مختومه گردیده است.درصورتی که هیچگونه اقدامی ازطرف سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته است.لطفادرصورت امکان راهنمایی نمایید.تشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام وقتتون بخیر متن نامه را باید برای ما ارسال کنید تا بتونیم بهتر به شما کمک کنیم

-->