• دعوای شرکتی
  • من به اتفاق سه نفر از دوستانم، اقدام به خرید یک قایق ماهی گیری کردیم و فعالیت ماهیگیریمون را تحت عنوان شرکت ثبت کردیم. طی چند سال کار توانستیم، سه قایق دیگر نیر خریداری کنیم و شرایط کسب و کار و تجارتمان بسیار خوب بود تا اینکه در سال گذشته، دولت بخشی از ماهیگیری منطقه خلیج فارس را به چینیها واگذار کرده بود و ضررهای هنگفتی با ما وارد شد تا جاییکه مجبور به انحلال شرکت و تقسیم اموال نمودیم. به هر نفر از ما یک قایق واگذار شد. در موقع تقسیم، من متوجه آسیب جدی به موتور قایقم نبودم و دقیقا ده روز پس از تقسیم اموال شرکت، متوجه شدم که آسیب جدی به موتور قایقم وارد شده و هزینه تعمیر آن بیش از 100 میلیون تومان است. در شرایط فعلی، چه اقدامی من باید انجام دهم؟ آیا میتوانم علیه شرکای قبلی خود اقامه دعوا کنم؟
1400/07/01

با سلام. اولا باید مشخص شود که صورتجلسه تقسیم قایق ها چگونه تنظیم شده است. ثانیا در این خصوص دعوای حقوقی "ابطال تقسیم" علیه شرکا قابل طرح است. (مستند به ماده 600 قانون مدنی)

1400/07/01

تازمانیکه معیین نشود این شرکت ازکدام نوع بوده و اساسنامه و اگهی رسمی شرکت و سهام وارزش اسمی آورده شرکت چقدربوده ودرخواست ودستوراگهی انحلال شرکت صاودرشده یاخیر تجویزماده600ق.م معناندارد..!

-->