• حق آبیاری
  • بنده زمین پسته ای دارم که از سال گذشته میوه آن قابل برداشت است و پس از 7 سال تلاش، شرایط برای بنده در حال مساعد شدن است. اما متأسفانه شخصی که زمین کناری من متعلق به او بوده و من از طریق آن زمین حق عبور و مرور برای خود و مجرای آب را داشته ام، به شخص دیگری فروخته و این شخص مانع از انتقال آب برای آبیاری زمین بسته من شده است. این در حالی است که از گذشته، حق آبیاری از آن زمین برای من وجود داشته است. برای حل این مشکل، چه اقدامی باید انجام بدهم؟
1400/07/01

شما می توانید دعوای ممانعت از حق را به صورت حقوقی و در صورت وجود سو نیت به صورت کیفری مطرح کنید .

-->