• ایا صورتجلسه توقیف اموال توسط مامور کلانتری بدون امضا شاکی امکان پذیر است؟
  • صورتجلسه بدون امضا شاکی است.
1400/07/01

سلام. اگر صورتجلسه توسط مامور نیروی انتظامی در حدود مأموریت واگذار شده به او باشد، امضای شخص دیگری نیاز نیست. والا اگر از حدود اختیارات خود خارج شده باشد قابل پیگرد است.

-->