• اجازه ازدواج
  • من و همسرم چند سال قبل از هم جدا شدیم. شوهرم ازدواج مجدد کرده است. اما بخاطر فرزندمان می‌خواهیم دوباره با هم ازدواج نماییم. در این شرایط اجازه همسر دوم شوهرم و پدر و مادرم لازم است؟
1400/07/01

در ازدواج دوم زن اجازه پدر لازم نیست اما اجازه همسر شوهر سابق شما لازم است.

-->