• پرداخت دیون از ترکه
  • سلام .روز بخیر. من پدرم فوت کرده اند. آیا مادرم علاوه بر سهم الارث خود می‌تواند همه‌ی مهریه و نفقه اش را از اموال باقی مانده بردارد؟ اگر مبلغ مهریه و نفقه اش زیاد باشد می‌تواند همه‌ی اموال را بردارد و چیزی به بقیه ورثه نرسد؟
1400/07/01

به این دلیل که مهریه و نفقه زن جزء دیونی است که به ترکه تعلق می‌گیرد لذا در ابتدا و قبل از تقسیم ترکه باید پرداخت شوند. لذا به هر میزان که باشد قابل پرداخت است.

-->