• اجرای حکم
  • در دعوایی که در دادگاه داشتم حکم به نفع من صادر شده است. آیا می‌توانم بلافاصله آن را اجرا نمایم؟
1400/07/01

شما باید تا قطعی شدن حکم منتظر بمانید. یعنی باید تا پایان مدت تجدیدنظر خواهی از حکم منتظر بوده و چنانچه طرف مقابل شما از رای تجدیدنظرخواهی نکرد می‌توانید تقاضای اجرای حکم نمایید.

-->