• پرداخت مهریه
  • همسرم چند سال است که خانه و زندگی مشترک را ترک کرده و در این مدت هیچ اطلاعی از ایشان ندارم. اگر بخواهم او را طلاق بدهم باید مهریه‌اش را پرداخت کنم؟
1400/07/01

در صورتی که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد باید حقوق مالی وی را پرداخت نماید. از جمله آن حقوق مهریه می‌باشد. البته در صورت عدم توانایی در پرداخت یکجای مهریه می‌توان ادعای اعسار نمود.

-->