• دعوی حقوق
  • عموی من در کنار زمین ما ده سال پیش یه گاوداری کوچک داشت که جمع کرد و سندی نداشت برای ان ولی اخیرا به یک تهرانی فروخت و خواست ازروی زمین سند دارماکه حق ارتفاق نداشت راه رد کن که ما از او هزینه راه رو خواستیم و توجه نکرد و ما مخالفت کردیم و شکایت کرده حق با کیست؟
1400/07/01

با سلام. اگر قبلا حق ارتفاقی در زمین شما وجود نداشته و در حال حاضر هم شما به کسی حق ارتفاق نمی دهید، طرف مقابل دلیل قانع کننده ای برای محِق بدون خود ندارد.

-->