• سفته ای که بدون امضا متعهد و سفید باشد و فقط پشت سفته امضا داشته باشد
  • ۱.سفته بدون امضا متعهد می باشد. ۲.سفته را دارنده سفته پر کرده است. ۳. فقط امضا دونفر پشت سفته وجود دارد. ۴. ایا با توجخ به اینکه ارکان سفته تشکیل نشده و امضا متعدی وجود ندارد تا ضامنی هم وجودداشته باشد. دارنده سفته میتواند دونفر که پشت سفته را امضا کرده اند محکوم نماید.
1400/07/01

با سلام. تعهد ضامن ها نسبت به تعهد مدیون اصلی (که امضا نکرده است) جنبه فرعی دارد و وقتی متعهدی وجود ندارد یعنی دینی وجود ندارد که از آن ضمانت شود. در نتیجه دریافت مبلغ سفته بدون متعهد از ضامنان امکان ندارد.

1400/07/01

آقای گلابی پاسخ شما راداده ام.شما سه بار سه سوال کاملا مخلوط مغلط کرده اید وتشکر از جناب ایرانی.لطفا یکبار سوال نمایید تا بموقع جواب شما داده شود.

-->