• توافق نامه بین دو نفر برای معوضه زمین
  • توافق نامه ای بین دو نفر برای درست کردن کجی و سرراست کردن زمین
1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با عرض سلام در خصوص سوال حضرتعالي كه البته به صورت كلي مطرح گرديده مشخص نشده كه قصد معاوضه زمين را خواهيد داشت يا توافق و سازش نامه اي جهت رفع مشكل و خصومت احتمالي ،كه هر كدام موضوع جداگانه و تابع خاص خود مي باشد .اگر قصد معاوضه غرض طرفين است اعلام نماييد لطفا تا نمونه ان براي شما ارسال گردد و اگر قصد سازش مورد نظر است با ذكر جزئيات بيشتر جهت بهتر پاسخ دادن سوال را لطفا مطرح نمايييد (با تشكر كورش قنبري)

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

توافق نامه مورخه....روز...ساعت ..توافق نامه اي بين اقاي ..فرزند..داراي شماره شناسنامه..متولد ..ساكن و اقاي/خانوم..فرزند..داراي ش ش...متولد ..ساكن به موجب ماده ١٠ قانون مدني منعقد مي گردد و طرفين و قائم مقام قانوني انها ملزم به رعايت مفاد قرارداد شدند و حق فسخ از طرفين ساقط ميگردد و پس از انعقاد اين توافق هر ادعايي از طرفين كه مخالف اين توافق باشد ساقط ميگردد و لازم الاتباع مي باشد. مقرر گرديد اقاي ..مالك قطعه زمين واقع در شهرستان..بخش..داراي پلاك ثبتي..فرعي از أصلي كه ٥٠مترمربع /٢٠٠متر مربع... از زمين فوق الذكر را صرفنظر نموده و در عِوَض مبلغ .. / در عِوَض زمين .. به اقاي ... مالك زمين /ملك همجوار با مشخصات ...(كامل نوشته شود)واگذار نمايد و مقرر گرديد اقاي ..هر گونه همكاري جهت ثبت سند و تنظيم سند در ادارات تابعه لازم مي باشد انجام دهد و زمين اقاي ..با تمليك متراژ فوق الذكر به مساحت ...متر مربع تغيير و افزايش مي يابد و طرفين هر گونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي خود را ولو به عنوان تضرر و غيره از خود سلب و ساقط نموده و مي نمايند اين توافق لازم و حق فسخ از طرفين ساقط و طرفين با رضا و رغبت و در نهايت سلامتي عقلي و جسمي مبادرت به انعقاد اين قرارداد نموده اند امضاء طرفين. امضاء شهود حداقل دو نَفَر

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->