• گرفتن خسارت از بیمه ثالث مقصر وبیمه بدنه زیان دیده
  • با سلام با توجه به این که راننده مقصر به سه خودرو که پارک بوده برخورد کرده و راننده متواری شده و خودرو توقیف شده با توجه به اینکه برای دریافت خسات و افت تامین دلیل داده ام ولی برای گرفتن خسارت از بیمه ثالث مقصر بیمه همکاری نمیکند و اعلام نموده تا راننده مشخص نشود و خسارت معلوم نشود نمیتوانم از بیمه ثالث استفاده بکنم و بیم بدنه خودم هم میگوید باید سهم من از بیمه ثالث مقصر باید معلوم شود تا ما بقی خسارت از بیمه بدنه خودم استفاده کنم ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید
1400/07/01

سلام. با توجه به اینکه ماشین توقیف شده و پلاک آن مشخص است، مالک آن توسط نیروی انتظامی قابل شناسایی است. با این وجود اگر شرکت بیمه ثالث مربوط به مقصر همکاری نکرد، چاره ای جز تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد نیست که البته فرایندی زمان بر است. البته شاید یادآوری حق مراجعه به دادگاه و گزارش انجام ندادن تعهدات به شرکت بیمه اصلی (که یکی از نمایندگی های آن تعهداتش را انجام نداده) و همچنین بیمه مرکزی که مجوز شرکت های بیمه را صادر می‌کند، برای پیشگیری از مراجعه به دادگاه کارساز باشد.

-->