• تعارض در شهادت
  • علیه من شکایت شده است. اما شاهدانی که برای شکایت معرفی شده‌اند اظهاراتشان متفاوت است و یکی نمی‌باشد. آیا شهادت آنها پذیرفته می‌شود؟
1400/07/01

بر اساس قانون مجازات اسلامی در صورت وجود تعارض در دو شهادت شرعی هیچ یک معتبر نیست.

-->