• ابطال تقسیمنامه
  • با سلام . اینجانب علی محمدشریفی فرزند کوچکتر متوفی یعنی رضا محمد شریفی هستم که با خودم شامل ۵ برادر و دو خواهر  میباشیم  . ما همگی در سال ۹۵ تصمیم به تقسیم اموال متوفی که شامل ده هزار متر زمین کشاورزی و یک واحد منزل مسکونی نیمه کاره و یک واحد منزل مسکونی که بنده در آن ساکن بودم  . در سال ۹۵ با نشست چند جلسه دور هم قرار بر این شد که محمدرضا منزلی را که من ساکن بودم را بردارد و اسماعیل نیمه کاره را و ما بقی زمین کشاورزی را ولی هیچ نوشته ای بین ما رد و بدل نشد فقط حرفی بود .ولی چون  محمدرضا و اسماعیل نوبت محضر داشتن در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ وکالت تام به هر دو دادیم ولی بعد از چند ماه دوباره یکی از وراث که لنگ پول بود به محمد رضا  پیشنهاد دوباره تقسیم را میدهد که همگی بدون حضور من در تاریخ ۹۶/۳/۹ جلسه گرفتند  و تقسیم نامه تنظیم میکنند . که بعد از گذشت دو ماه  محمدرضا نوبت محضر گرفته و همگی برای سند زدن حاظر میشوند ولی چون من نرفته بودم رضا بعد از چندین بار تماس گرفتن و تهدید کردن که اگر نیایی من تو را از خونه بیرون میکنم  موفق میشود مرا به دفتر خانه بکشاند که در محضر به ایشان گفتم که تو باید منزل را به من بدی تا من هم امضا کنم ایشان هم جلوی همه قبول کرد و به من قول داد  من هم بدون گرفتن هیچگونه مدرکی از وی امضا کردم . تا اینکه بعد از مدت طولانی که به ایشان مراجعه کردم به من گفت باید ۱۵ تومن به من بدی تا سند بزنم ولی چون قبول نکردم در تاریخ ۹۶/۹/۲۱ سند قطعی منزل را به نام خودش میزند . در تاریخ  ۹۷/۱/۱۴ از من شکایت میکند و من چون هیچ مدرکی در دست نداشتم محکوم میشوم و وی حکم تخلیه منزل را میگیرد بنده چون هیچ راهی نداشتم یکی از بزرگان فامیل را نزد ایشان فرستادم تا ایشآن را راضی کرد سهمم را پرداخت کند  خلاصه بعد از گذشت ۸  ماه در تاریخ ۱۴ /۲ /۹۷ همان مبلغ را به حساب بنده واریز میکند و قرار شد تا زمانی که مکانی را تهیه کنم در اینجا ساکن باشم . چند ماه بعد در تابستان ۹۶ اسماعیل متوجه میشود که زمینها دو برابر قیمت داشته همه زمینها کارشناسی شد و چهار نفری از وی دادخواستی در خصوص ابطال سند تنظیم کردیم  اما قرار عدم استماع صادر شد و دوباره دادخواست  نوشتیم ولی باز هم در دادگاه تجدید نظر قرار عدم استماع صادر شد از شما خواهشمندم مرا در این خصوص راهنمایی کنید آیا امکان دارد بتوانیم تقسیم نامه را باطل کنیم . در ضمن یکی از وراث دختر در تقسیم نامه به عنوان فروشنده بوده ولی بعد در دفتر خانه خریدار شده است . اگر هر گونه سند و مدرکی هم لازم باشد میتوانم ارائه کنم . با تشکر .....
1400/07/01

فایل ضمیمه

-->