• چگونه میتوان از بیمه ثالث مقصر استفاده نمود
  • در تصادف که خسارتی میباشد در موقع تصادف راننده فرار نموده و خودرو به پارکینگ منتقل شده و شکایت از پلاک نموده ام و مالک مشخص شود چطور میتوانم از بیمه ثالث خودرو مقصر استفاده کنم بیمه هم خسارت پرداخت نمیکند به علتی که راننده مشخص نشده و میگوید رای دادگاه باید بیارید تا خسارت پرداخت کنم ایا باید دادخواست جدید تنظیم کنم جهت استفاده از بیمه مقصر یا دادگاه رای میدهد با تشکر
1400/07/01

باتوجه بطرح دعوی شمادرمحکمه قضایی و استماع وملاحظات مدارک و مستندات وجوددارد وبیمه ثالث درزمانی هزینه راپرداخت می نماید که یا فردخاطی وراننده ویا مالک وجودداشته باشدیابحکم دادنامه محکمه تقاضاء شمااجابت شودودرصورتیکه درعرضحال خوددرخواست خسارت نیز همزمان نموده ایدلزومی ندارد دوباره طرح دعوی مطرح باعث تخلل و تراکم مشغله قضایی ولوث شدن دعوی شودمگرانکه خودتان درحین پیگیری با ارسال درخواست بصورت لایحه حین رسیدگی قبل از انشاء رای قابل استماع وتوجخ ریاست محکمه باشد.

1400/07/01

سلام. صدور رای توسط دادگاه چند ماه طول می کشد. به شرکت بیمه یادآوری کنید که "اتومبیل" بیمه شده و مشخص است. راننده اتومبیل بیمه نشده که حتما شناسایی شود.

-->