• چک
  • با سلام ، اگر چکی را در وجه شخص A بنویسم و روی واژه حواله کرد خط بکشم ، اگر شخص A, دو تا امضا پشت چک کند ،باز هم با وجود خط زدن حواله کرد ، شخص B می تواند آنرا به بانک ببرد؟
1400/07/01

با سلام. با خط زدن واژه "حواله کرد" چک در وجه شخص معین محسوب میشود و فقط شخص A می تواند وجه انرا از بانک درخواست نماید، اگر علیرغم خط زدن حواله کرد چک به شخص دیگری منتقل شود یا در اصطلاحا در وجه شخص دیگری ظهرنویسی گردد، امتیازات سند تجاری را از دست می دهد ( از جمله عدم امکان رجوع به ظهرنویسان و غیر) و تنها در قالب یک طلب عادی از دادگاه حقوقی قابل پیگیری می باشد.

1400/07/01

سلام، ضمن تایید توضیحات همکار گرامی، عرض شود که بعضا مشاهده شده خیلی از بانک‌ها علیرغم خط زدن حواله کرد باز هم چک را به دارنده (منتقل الیه) آن پرداخت می‌کنند.

1400/07/01

با سلام. در خصوص سوال جنابعالی، شخص b به عنوان کسی که چک به او منتقل شده (در حالیکه حواله کرد آن خط خورده) هنگام طرح دعوا فقط می تواند به شخص a به عنوان کسی که چک را به او منتقل کرده مراجعه نماید. چرا که همانطور که همکاران محترم فرمودند، چک از سند تجاری به سند عادی تبدیل می شود و شخص b صرفا با شخص a (نه صادرکننده) رابطه قراردادی داشته و مراوده مالی و معاملاتی نموده است و طبیعتا می تواند به میزان وجه چک را از شخص a مطالبه کند. اگر به فرض عبارت حواله کرد خط نمی خورد، شخص b علاوه بر امکان مراجعه به شخص a، می توانست با وجود اینکه با صادرکننده چک رابطه قراردادی نداشت، اما به واسطه مزایای تجاری بودن چک به صادرکننده هم مراجعه نماید.

-->