• باسلام .حکم ضرب جرح زن نامحرم و توهین و4 درصد دیه کامل توسط پزشک قانونی. (متهم مرد). قاضی فقط حکم دیه را صادر کرده .ایا این قانون درسته
  • حکم ضرب جرح یه زن
1400/07/01

سلام. با این توضیحات احتمالا قاضی محترم رسیدگی کننده، وقوع توهینِ ادعا شده از جانب شما را محرز و مسلّم ندانسته و به همین دلیل فقط به دیه (مربوط به ضرب و جرح) حکم داده اند.

-->