• درحال پرداخت وجه شاکی آیا رصایتش برای دادگاه لازم است بعد از هفت سال
  • مبلغ مورد تقاضای شاکی را بحساب بانکی وی واریز و قبضها را روی پرونده گذاشتم شاکی نیست هفت سال هم گذشته وکیل میگوید برای گرفتن سند باید شاکی باشد
1400/07/01

با سلام. برای جواب دقیق باید سوال خود را شفاف تر بیان نمایید. 1-آیا شما به پرداخت مبلغی محکوم شده اید؟ 2-منظور از سند دقیقا چه سندی است؟

-->