• مشارکت و سرمایه گذاری
  • با سلام.اخیرا به من پیشنهاد شده در یک شرکت مشارکت و سرکایه گذاری کنم. پیشنهاد این است که من ملک خود را در اختیار شرکت مذکور بذارم و آنها بر روی آن تسهیلات بگیرند و ضمانت نامه بانکی. سوال من این هست که این قرار داد را به چه صورتی تنظیم کنیم که بنده بتوانم در آینده شرکت را متعهد به پرداخت وام و تسهیلات و ضمانتنامه های دریافت شده کنم و در صورت نیاز ملک را از ترهین بانک خارج کنم.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام وقتتون بخیر میشه قراردادی تنظیم کرد که شرکت متعهد به پرداخت وام بشه و هیچگونه مسئولیتی متوجه شما نباشه

-->