• دریافت اجاره عقب افتاده مستاجر
  • با سلام بردار بنده که ازشون وکالت دارم آپارتمان شو اجاره داده تا الان که مدت 18 ماه هیچ مبلغی بابت اجاره نداده و قرارداد اجاره هم تمام شده و7 ماه از تاریخ اتمام میگذره هم میخواستم اجاره بهاء های رو بگیرم وهم تخلیه کنه با تشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام ابتدایا در دادگاه محل وقوع ملک مال الاجاره دادخواستی به خواسته تخلیه و تحویل عین مستاجر به لحاظ انقضا مدت و نیز الزام به پرداخت اجور معوقه معادل.... ریال تنظیم نموده و دعوای خود را پیگیری نمایید. توجه کنید در صورتی که مبلغی تحت عنوان رهن یا ودیعه یا هرعنوان دیگری از مستاجر در دست دارید باید آن را به دایره اجرا سپرده و سپس با ارائه رسید آن درخواست تخلیه نمایید.

1400/07/01

در خصوص 7 ماه سپری شده از قرارداد نیز میتوایند مطالبه اجرت المثل نمایید که البته باید بدانید که قرار ارجاع به امر کارشناسی از سوی دادگاه صادر خواهد شد تا مبلغ اجرت المثل محاسبه گردد.

-->