• اجاره
  • سلام بنده مستاجر ملکی بودم که با وجود انقضای قرارداد اجاره و ملک را تخلیه کردم، چون از سقف طبقه بالا آب چکه میکرده و موجر مدعی خسارت بوده طی دعوایی دادگاه هر کدام از من و موجر رو به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال محکوم کرده و در نطریه کارشناسی که در خصوص خسارت انجام گرفته آورده شده که ملک تخلیه کامل گردیده، در عین حال موجر از تحویل کلید ملک خودداری می کند؛ حال راهکار قانونی چیست؟ آیا مجددا ارسال اظهارنامه و درخواست تقاضای تامین دلیل لازم می باشد؟ چه اقدامی لازم است تا بعدا خسارت روزانه به من تعلق نگیرد. با تشکر
1400/07/01

با سلام، در توضیحات جنابعالی چند نکته مبهم مانده است که برای ارائه مشاوره نیاز است: 1) آیا ملک را به طور کامل تخلیه کرده اید ؟‌ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا نیاز به تحویل کلید ملک دارید؟ 2) دقیقا نسبت به چه چیزی اعتراض دارید ؟ چند نکته را توجه داشته باشد، به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال 76و نیز قانون مدنی، تعمیرات ملک با عهده موجر است و در صورتی که مستاجر بدون اجازه موجر تعمیر نماید مستحق هزینه تعمیرات قرار نمی گیرد. البته این موضوع با خساراتی که ناشی از عمل خود مستاجر باشد متفاوت است. یعنی طبق قواعد عمومی مستاجر مقصر مسئول جبران خسارات خود می باشد. نکته دیگر اینکه در صورتی که قرارداد اجاره خاتمه یافته به صورت معمول موجر موظف به تحویل کلید ساختمان به جنابعالی نمی باشد. چرا که رابطه قراردادی شما خاتمه یافته است.

1400/07/01

باتوجه به پاسخ جامع ومنجز خانم بذرافکن ومبهم بودن توضیخات شمایادآوری میشود که قانون موجرومستاجر درسه نوه1356-1362-1376والحاقات بعدی وجوددارد ودرجاییکه مانحن فیه شما بی شباهت به سرقفل ومقررات مربوط به آن بنابرتجربه سه دهه امورات قضایی استبعادداردفلذاباتوجه به مشورت رایگان کوتاه ومختصرومفیدخواسته وعرضحال خودرابدون ایهام وابهام بیان ومدارک راضم وارسال نماییدوسوالات خودرا دقیق بپرسید..!

-->