• مهریه
  • سلام ببخشید من میخوام از شوهرم طلاق بگیرم آیا میتونم سهام عدالت هسرم را به عنوان بخشی از مهریه توقیف کنم و بفروشم
1400/07/01

با سلام برای دریافت طلب خود می‌توانید هریک از اموال همسر خود را که دارای ارزش مالی است از جمله سهامی که وی در مایملک خود دارد را توقیف نمایید.

-->