• گرفتن نفقه از سهام
  • سلام من میخوام از شوهرم نفقه ای رو که نداده بگیرم آیا میتونم به عنوان بخشی از نفقه ام سهام عدالت او را توقیف کنم
1400/07/01

سلام بله میتوانید برای توقیف از همه اموال مالیت دار استفاده نمایید از جمله سهامی که شخص دارا است.

-->