• خرید وام ازدواج
  • سلام. من وام ازدواج یک بنده خدایی را که مبلغش ۵۸ میلیون تومان است میخاهم بخرم تمام ضامن ها هم با من است. چه مدارکی برای محکم کاری از صاحب وام باید بگیرم. ممنونم
1400/07/01

باسلام برای نتیجه گیری بهتر و مطمئن تر در این خصوص بهترین توصیه ارائه مستندات در مشاوره حضوری و استفاده از کمک متخصصان ما در داتیکان می باشد.

1400/07/01

یکبار پرسش خودتان راکامل وکوتاه وروان توضیح ومنتظرپاسخ باشید.

-->