• آیا میتوانم حقوق عمه بی وارثم رو بگیرم؟ دختر و مجرد هستم
  • با سلام و خسته نباشید عمه بنده بازنشسته بهداشت درمان علوم پرشکی بود شوهر و فرزندی نداشت. بنده تنها برادر زاده( دختر) ایشان هستم و از بچگی با وی بزرگ شده‌ام که حتی بیمه عمرشان نیز به نام من بود آیا از لحاظ قانونی میتوانم حقوق ایشان را بگیرم؟ چون بی وارث بودند باتشکر.
1400/07/01

با سلام در صورتی که از طبقه اول یعنی پدر و مادر و یا فرزندان عمه شما کسی را نداشته و نیز از طبقه دوم ارث یعنی پدر و مادر بزرگ عمه جنابعالی هم کسی نباشد و عمه شما خواهر یا برادری نداشته باشد شما به قایم مقامی از پدر خود ارث می‌برد و میزان ارث شما هم با جنسیت پدر محاسبه می‌شود نه خود شما.

1400/07/01

با ذکر اینکه حقوق ایشان نیز جز ترکه محسوب شده و پس از انجام عملیات مربوط به ترکه شما از اموال خالص ایشان که حقوق هم از جمله آنهاست ارث می‌برد، البته با توجه به آنچه که پیشتر گفته شد.

-->