• پرسش در باره شستن تراس و ریختن اب در حیاط اپارتمان
  • درود. در طبقه همکف یک اپارتمان جنوبی حیاط دار چهار طبقه ای زندکی می کنم که فقط واحد خودم به حیاط راه دارد. چند وقتی هست که با طبقه بالای خودم در گیر هستم که ادم کاملا وسواسی می باشد. چندین بار تراس خودش را شسته و آب را در حیاط ریخته است. ایا چنین حقی دازد؟ تازه می گوید، تراس شما و حیاط مشاع است. لطفا راهنمایی بفرمایید. سپاس.
1400/07/01

به موجب ماده 1 ق. تملک آپارتمان‌ها، اگر در سند مالکیت جنابعالی در خصوص نحوه استفاده اختصاصی شما از حیاط ساختمان نکته ای درج نشده باشد، نمی‌توان حیاط را بخش اختصاصی شما تلقی کرد و از جمله قسمت های مشترک محسوب می‌گردد. اما از آنجایی که عمل همسایه موجب اذیت و آزار شما شده است می‌توان با استناد بر قاعده لاضرر ماده 132 ق. مدنی از سو استفاده وی از حق خویش جلوگیری نمود. لذا برای اینکار به دادسرای محل وقوع ملک رجوع نموده و شکوائیه تنظیم کنید. اما از آنجایی که موضوع شما چندان سلب اسایش تلقی نمی‌شود لذا امکان گرفتن رای در این خصوص کم است. بهتر است این موضوع را از طریق مدیر ساختمان حل کنید تا دچار هزینه های گزاف شکایت و اطاله دادرسی گردید.

1400/07/01

درآخر پاسخ وفق آیین نامه تملک آپارتمانها ماده9تبصره2اصلاحیه آخردرصورتیکه تراس درسندمتعلق شماباشدمی توانید درآخرین مرحله ازطریق هیت حل اختلاف تامین دلیل کنید وپس ازبازدیدونظریه کارشناسی جلوتضرررابگیریدومانع رفتاروی شویدودرباره مشاعات موضوع دیگری ست مانند بستن راه ورود وخروج اتومبیلها وافرادووبستن درب وغیرفعال کردن ریموت کنترل دربهای ورودی وخروجی که حق العبوراست یا ریختن آشغال وزباله درحیاط ومحوطه پس این دوراازهم تفکیک کنیدودرضمن با ارائه دادخواست براحتی می توانیدموضوع پس ازطرح درمجمع هیت مدیره ساختمان عدم حصول نتیجه اقدام نماییدزیراشکواییه فقط درحالت آزاروورود بحریم خصوصی وتخریب بحالتی است که شماوخانواده جسمانی روحی ومالی متضیع شویدودرغیرآنصورت قرارمنع تعقیب ازجانب دادستان یا دادیار ارجاع یااظهارنظربجهت عدم عدم عناصرجرم اصداروقلمی خواهدشدوقرارقاطع هست.

-->