• جعل قرارداد
  • ایا میشه ثابت کرد مبالغ داخل قرارداد بعد از امضا قرارداد داخل ان وارد شده
1400/07/01

باسلام بله امکان چنین ادعایی وجود دارد.

1400/07/01

با سلام.از موارد ارجاع به کارشناسان دادگستری و قابل اثبات است................

-->