• توقیف اموال
  • سلام خانم برادره من رفته توقیف اموال زده ماشینشو توقیف کردن در حالیکه برادره من فقط یه ماشین داره اونم باهاش داره تو اموزشگاه رانندگی اموزش میده نه خونه داره برادرم نه چیزه اضافه الان باید چیکار کنه میتونه رفع توقیف کنه
1400/07/01

در صورتی که ماشین تنها دارای برادر شما بوده و به نحوی وسیله معاش ایشان محسوب می‌گردد مطابق قانون اعسار از جمله اموال غیر قابل توقیف محسوب می‌گردد لذا می‌توان با مشورت گرفتن از همکاران ما در جهت رفع توقیف وسیله نقلیه اقداماتی را انجام داد.

1400/07/01

اگر اتومبیا ایشان وسیله امرارمعاش هست وفق قانون مدنی جزء مستثنیات دین و وسیله کارمحسوب شده ومی توانید با دلالت یک وکیل مبرزمدافع خبره دادگستری فک توفیق نمایید واین موضوع به امراعساروافلاس که قانون1311-1313 مواد1-2منسوخه هست مربوط نمیشود.

-->