• لایحه دفاعیه کارفرما در اداره کار
  • دفاع از دعوتنامه های ارسالی از سوی اداره کار (2عدد) که فایل آنها پیوست می باشد لازم به ذکر است که کلیه حق و حقوق نامبردگان در پایان قراردادشان 29/12/98 پرداخت شده و تسویه حساب کامل صورت گرفته است
1400/07/01

کلیه ضمائم ودلائل خودتان را بادرخواست خودتان رابه نلگرم بنده بفرستیدتاراهکاردقیق بشما ارائه شود.

1400/07/01

برای بازشدن ومطالعه دقیق درصورت امکان بافرمتPDFتایپ شده بفرستید.

1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

کاربر گرامی لطفا موضوع خود را به روشنی بیان کرده و در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات دقیقتر در خصوص موضوع خود دارید حتما از مشاوره تلفنی یا حضوری همکاران ما در داتیکان استفاده نمایید.

-->