• ضرب شتم
  • درحال خروج ازپارک بودم که مردی بهم گفت وایستا کارت دارم .بهمحض ایستادن شروع به کتک کاری وفحاشی وشکستن قاب موتورم شدو.درهمین حال دختری هم که پشت سرمن بود وبامن درحال خارج شدن بود برای خود عزیزیزی رو به من کرد گفت مگه خودت ناموس نداری .حالا همان دختر حاضربه شهادت است .در دادگاه .درضمن درهمین حال که یقه لباسم پاره سده بود گوشیمو 280 هزارتومان پول کارت موتورمم نییت چه کنم
1400/07/01

برای طرح دعوی وشکایت درخواست دقیق خودتان رابه تلگرم بنده ارسال تاپاسخ ارسال شود.درصورت امکان بافرمتPDFتایپ شده بفرستید.

1400/07/01

سلام وقت شما بخیر شما الان میخواید از ایشون شکایت کنید؟

1400/07/01

با سلام کاربر گرامی با توجه به میزان اطلاعاتی که ارایه داده اید می‌توان از ایشان به جرم ضرب و شتم، ایراد جرح، توهین شکایت کیفری تنظیم نمود که پیشنهاد میشود از کمک تخصصی همکاران ما در داتیکان برای تنظیم شکوائیه خود استفاده نمایید.

-->